การทดสอบการเพิ่มข้อมูลที่มีการอ้างอิง (Insert Testing) เป็นกระบวนการทดสอบที่มุ่งเน้นการเพิ่มข้อมูลเกมสล็อตออนไลน์ในฐานข้อมูลในบริบทที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลในตารางอื่น ๆ ในฐานข้อมูล. การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าระบบสามารถรับข้อมูลที่มีการอ้างอิงไปยังข้อมูลอื่น ๆ ในฐานข้อมูลได้ถูกต้องและป้องกันการเพิ่มข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์.

นี่คือบางขั้นตอนที่สามารถนำมาใช้ในการทดสอบการเพิ่มข้อมูลที่มีการอ้างอิง:

 1. การทดสอบการเพิ่มข้อมูลที่ถูกต้อง:
  • เริ่มต้นทดสอบด้วยการเพิ่มข้อมูลเกมสล็อตออนไลน์ที่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ที่กำหนดในฐานข้อมูล. ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ถูกเพิ่มเข้าไปถูกบันทึกในตารางและมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลในตารางที่ถูกอ้างอิงถูกต้อง.
 2. การทดสอบการเพิ่มข้อมูลที่มีข้อผิดพลาดในการอ้างอิง:
  • ทดสอบการเพิ่มข้อมูลเกมสล็อตออนไลน์ที่มีการอ้างอิงไปยังข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในตารางที่ถูกอ้างอิง. ตรวจสอบว่าระบบป้องกันการเพิ่มข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์และป้องกันการเพิ่มข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง.
 3. การทดสอบการเพิ่มข้อมูลที่มีค่า NULL ในฟิลด์ที่อ้างอิง:
  • ทดสอบการเพิ่มข้อมูลที่มีค่า NULL ในฟิลด์ที่มีการอ้างอิง. ตรวจสอบว่าระบบเกมสล็อตออนไลน์สามารถรับข้อมูลที่มีค่า NULL ในฟิลด์ที่อ้างอิงได้ถูกต้อง.
 4. การทดสอบการเพิ่มข้อมูลที่มีค่าที่ไม่ถูกต้องในฟิลด์ที่อ้างอิง:
  • ทดสอบการเพิ่มข้อมูลเกมสล็อตออนไลน์ที่มีค่าที่ไม่ถูกต้องในฟิลด์ที่มีการอ้างอิง, เช่น ค่าที่ไม่ตรงกับคีย์หลักในตารางที่ถูกอ้างอิง. ตรวจสอบว่าระบบป้องกันข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในฟิลด์ที่อ้างอิง.
 5. การทดสอบการเพิ่มข้อมูลที่มีข้อมูลซ้ำ:
  • ทดสอบการเพิ่มข้อมูลเกมสล็อตออนไลน์ที่มีข้อมูลซ้ำในฐานข้อมูล, เพื่อตรวจสอบว่าระบบสามารถป้องกันข้อมูลที่ซ้ำกันที่เป็นไปได้ในตารางที่ถูกอ้างอิง.
 6. การทดสอบการเพิ่มข้อมูลที่มีข้อมูลที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด:
  • ทดสอบการเพิ่มข้อมูลเกมสล็อตออนไลน์ที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดในความสัมพันธ์, เช่น การทดสอบว่าระบบป้องกันการเพิ่มข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดในการอ้างอิง.

การทดสอบการเพิ่มข้อมูลเกมสล็อตออนไลน์ที่มีการอ้างอิงเป็นส่วนสำคัญของการประสานงานระหว่างตารางในฐานข้อมูลและช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้องตามความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้.

เกมยิงปลา