HVAC SISTEMI

Certifikati

Certifikat Američke Nacionalne Asocijacije za rad sa visokim koncentracijama ozona i aktivan član iste. Oprema made in USA proizvedena po standardima i procedurama iz ove oblasti.

Ozon je napogodniji agens za prečišćavanje ventilacionih kanala jer brzim i čistim postupkom prečišćava i dezinfikuje.
Moramo naglasiti da mi ne nudimo klasično čišćenje ventilacionih sistema, te da se naručilac posla mora sam pobrinuti za to prije procesa ozonizacije.
Prednost ozonizacije putem ventilacionih sistema je taj da se i pripadajući prostori mogu istovremeno prečistiti.

เกมยิงปลา